Základné dokumenty

Uznesenie Banskobystrického samosprávneho kraja 140/2019 zo dňa 28.02.2019Stiahnuť
Sociálny podnik pracovnej integrácie
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská BystricaStiahnuť
Register sociálnych podnikovStiahnuť
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikochStiahnuť
Dátum Názov zmluvy Dodávateľ Objednávateľ Suma Stiahnuť
01. 02. 2021 Zmluva o vedení účtovníctva LOPEKO, n.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 450,00 €
09. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 20382,81€
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/4/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
17. 02. 2021 Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 23384,39€
22. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1OB/2021 INOVA FLOOR, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 29656,80 €
26. 02. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 3/2020 Ing Alan Ciompa, Katarína Forgáčová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 700,00 €
26. 02. 2021 Zmluva na dodanie tovaru SLOVNAFT, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 50040,00 €
10. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spojená škola 16080,29 €
24. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Zvolen 667961,76€
01. 04. 2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
21. 04. 2021 Zmluva o dielo č. 4/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná priemyselná škola dopravná 40469,17 €
27. 04. 2021 Rámcová kúpna zmluva TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
05. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 2OB/2021 ELKO BB, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 201919,12€
11. 05. 2021 Zmluva o dielo - DD a DSS Hriňová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Hriňová 16431,67 €
12. 05. 2021 Kúpna zmluva BMTauto s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 7500,00 €
14. 05. 2021 Zmluva o dielo č. ZoD/2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Divadlo Jozefa Gregora Tajovského 48541,86€
17. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 3OB/2021 BRICK, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 27856,10€
17. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 4OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 56632,48€
18. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 5OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 21026,30€
25. 05. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o vedení účtovníctva LOPEKO, n.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 700,00€
25. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Jozef Vonderčík
31. 05. 2021 Kúpna zmluva BMTauto s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 16750,00 €
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/8/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Miloš Mišány
01. 06. 2021 Zmluva o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Sušany 436841,28€
04. 06. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď
04. 06. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
04. 06. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/9/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Milan Mesarkin
04. 06. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/10/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Jozef Vonderčík
23. 06. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Hriňová 0
13. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií 96296,14€
15. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 6OB/2021 REMONTA spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 32269,77€
15. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológíí 32269,77€
18. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 7OB/2021 GORBAU, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 99296,14€
13. 08. 2021 Zmluva o dielo č. 8OB/2021 PEPAS spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 18331,85 €
20. 08. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 45234,65
30. 08. 2021 Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
30. 08. 2021 Zmluva o bezpečnostných prvkoch Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
31. 08. 2021 Zmluva o dielo č. 10OB/2021 Vladimír Lamper Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 30307,51€
03. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 9OB/2021 Rolta, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 28380,00€
06. 09. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/11/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Roman Harvan
06. 09. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/12/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Roman Harvan
06. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 02/2021 AABJ, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 25440,00€
10. 09. 2021 Rámcová zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
24. 09. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 8421,12 €
24. 09. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 19319,04€
24. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 11OB/2021 František Trizna Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 15600,00€
24. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 12OB/2021 František Trizna Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 6800,00€
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2OB/2021 ELKO BB, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
13. 10. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 24897,07€
15. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 55471,20€
26. 10. 2021 Zmluva o dielo č. 8/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov Márie 36869,29€
26. 10. 2021 Zmluva o dielo č. 9/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov sociálnych služieb 72282,25€
27. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov sociálnych služieb neuvedená
27. 10. 2021 Zmluva o dielo č. ZoD/3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Divadlo J.G. Tajovského Zvolen 3611,83€
02. 11. 2021 Zmluva o dielo č. 10/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Záhonok, Zvolen 42789,02€
04. 11. 2021 Mandátna zmluva BAXING, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 680,00€
08. 11. 2021 Rámcová kúpna zmluva MPL TRADING spol. s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
22. 11. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35506,30€

VÝROČNÉ SPRÁVY