Základné dokumenty

Uznesenie Banskobystrického samosprávneho kraja 140/2019 zo dňa 28.02.2019Stiahnuť
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská BystricaStiahnuť
Register sociálnych podnikovStiahnuť
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikochStiahnuť
Dátum Názov zmluvy Dodávateľ Objednávateľ Suma Stiahnuť
01. 02. 2021 Zmluva o vedení účtovníctva LOPEKO, n.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 450,00 €
09. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 20382,81€
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/4/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
17. 02. 2021 Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 23384,39€
22. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1OB/2021 INOVA FLOOR, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 29656,80 €
26. 02. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 3/2020 Ing Alan Ciompa, Katarína Forgáčová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 700,00 €
26. 02. 2021 Zmluva na dodanie tovaru SLOVNAFT, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 50040,00 €
10. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spojená škola 16080,29 €
24. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Zvolen 667961,76€
01. 04. 2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
21. 04. 2021 Zmluva o dielo č. 4/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná priemyselná škola dopravná 40469,17 €
27. 04. 2021 Rámcová kúpna zmluva TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
05. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 2OB/2021 ELKO BB, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 201919,12€
11. 05. 2021 Zmluva o dielo - DD a DSS Hriňová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Hriňová 16431,67 €
12. 05. 2021 Kúpna zmluva BMTauto s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 7500,00 €
14. 05. 2021 Zmluva o dielo č. ZoD/2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Divadlo Jozefa Gregora Tajovského 48541,86€
17. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 3OB/2021 BRICK, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 27856,10€
17. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 4OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 56632,48€
18. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 5OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 21026,30€
25. 05. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o vedení účtovníctva LOPEKO, n.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 700,00€
25. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Jozef Vonderčík neuvedená
31. 05. 2021 Kúpna zmluva BMTauto s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 16750,00 €
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď neuvedená
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/8/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Miloš Mišány neuvedená
01. 06. 2021 Zmluva o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Sušany 436841,28€
04. 06. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď neuvedená
04. 06. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
04. 06. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/9/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Milan Mesarkin neuvedená
04. 06. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/10/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Jozef Vonderčík neuvedená
16. 06. 2021 Zmluva o dielo OTIS Výťahy, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 72600,00€
23. 06. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Hriňová neuvedená
13. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií 96296,14€
15. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 6OB/2021 REMONTA spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 32269,77€
15. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológíí 32269,77€
18. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 7OB/2021 GORBAU, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 99296,14€
13. 08. 2021 Zmluva o dielo č. 8OB/2021 PEPAS spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 18331,85 €
20. 08. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 45234,65
30. 08. 2021 Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
30. 08. 2021 Zmluva o bezpečnostných prvkoch Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
31. 08. 2021 Zmluva o dielo č. 10OB/2021 Vladimír Lamper Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 30307,51€
03. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 9OB/2021 Rolta, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 28380,00€
06. 09. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/11/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Roman Harvan neuvedená
06. 09. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/12/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Roman Harvan neuvedená
06. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 02/2021 AABJ, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 25440,00€
10. 09. 2021 Rámcová zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
24. 09. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 8421,12 €
24. 09. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 19319,04€
24. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 11OB/2021 František Trizna Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 15600,00€
24. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 12OB/2021 František Trizna Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 6800,00€
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2OB/2021 ELKO BB, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
04. 10. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/13/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Drahomír Ferko neuvedená
13. 10. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 24897,07€
15. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 55471,20€
26. 10. 2021 Zmluva o dielo č. 8/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov Márie 36869,29€
26. 10. 2021 Zmluva o dielo č. 9/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov sociálnych služieb 72282,25€
27. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov sociálnych služieb neuvedená
27. 10. 2021 Zmluva o dielo č. ZoD/3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Divadlo J.G. Tajovského Zvolen 3611,83€
02. 11. 2021 Zmluva o dielo č. 10/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Záhonok, Zvolen 42789,02€
04. 11. 2021 Mandátna zmluva BAXING, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 680,00€
08. 11. 2021 Rámcová kúpna zmluva MPL TRADING spol. s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
15. 11. 2021 Zmluva o dielo č. 1/2021EX Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola, Revúca 13074,48€
22. 11. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35506,30€
29. 11. 2021 Zmluva o dielo č. 11/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Záhonok, Zvolen 22161,83€
01. 12. 2021 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Ing. Milota Antalová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 2280,00€
14. 12. 2021 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Sušany neuvedená
24. 11. 2021 Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Lazovná Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 250000,00€
22. 12. 2021 Zmluva č. 2208/2021ODDVP o nájme nebytových priestorov Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 134,55€
17. 01. 2022 Kúpna zmluva Damix trade s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 12890,00€
17. 01. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/1/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ing. Ján Koša neuvedená
24. 01. 2022 Zmluva o úvere č. 24/CC/22 Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 95501,00€
24. 01. 2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 95501,00€
24. 01. 2022 POP pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
24. 01. 2022 Sadzobník poplatkov Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
24. 01. 2022 Všeobecné obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
26. 01. 2022 Zmluva o dielo č. 12022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Gymnázium Ľudovíta Štúra 46054,26€
08. 02. 2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 12032019 TOPICO s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
08. 02. 2022 Zmluva o dielo č. 2/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spojená škola, Banská Bystrica 143457,79€
08. 02. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/1/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ing. Ján Koša neuvedená
23. 02. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/2/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Roman Harvan neuvedená
28. 02. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/3/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ján Bartoš neuvedená
04. 03. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/4/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Milan Mesarkin neuvedená
07. 03. 2022 Zmluva - hlasové služby O2 SLovakia s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 186,00€
07. 03. 2022 Zmluva - internetové služby O2 Business Slovakia s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 42,00 €
16. 03. 2022 Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov č. 222653G15 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 94276,78€
18. 03. 2022 Zmluva o dielo č. 32022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik SOŠ služieb a dopravy, Lučenec 108965,31€
18. 03. 2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Sušany 94.100,00€
24. 03. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spojená škola, Banská Bystrica 6345,33€
29. 03. 2022 Zmluva o dielo č. 4/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik SOŠ Tisovec 59368,82€
30. 03. 2022 Rámcová kúpna zmluva Pavol Maráček - EMPIRIA Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
31. 03. 2022 Zmluva o dielo č. 5/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Zvolen, Záhonok 74965,42€
01. 04. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/5/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ján Švidraň neuvedená
01. 04. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/6/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ján Švidraň neuvedená
01. 04. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/7/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ján Švidraň neuvedená
01. 04. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/8/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ján Švidraň neuvedená
14. 04. 2022 Zmluva o dielo č. 2OB/2022 ELKO BB, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 28014,84€
30. 05. 2022 Zmluva o dielo č. 7/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Obchodná akadémia, Banská Bystrica 128.613,55€
16. 05. 2022 Zmluva o dielo č. 6/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik MM TRADE s.r.o. 33682,58€
06. 06. 2022 Zmluva o dielo č. 06062022(08/2022) Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola 54956,02€
16. 06. 2022 Zmluva o dielo č. 9/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica 60843,83
22. 06. 2022 Kúpna zmluva AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 18955,00€
24. 06. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/9/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Miloš Mišány neuvedená
01. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/10/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď neuvedená
01. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/11/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Miloš Mišány neuvedená
01. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/12/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
13. 07. 2022 Zmluva o dielo č. NH1/2022 AABJ, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 47880 €
13. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/13/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár neuvedená
15. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/14/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ján Švidraň neuvedená
15. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/15/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Milan Mesarkin neuvedená
18. 07. 2022 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 91 618,69 €
20. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/16/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Ján Bartoš neuvedená
20. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/17/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Drahomír Ferko neuvedená
20. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/18/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď neuvedená
20. 07. 2022 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/19/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Vladimír Bielik neuvedená
22. 07. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0606/2022 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola - Szakközépiskola 103 946,99 €

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Výročná správa za rok 2021 Stiahnuť
Správa nezávislého audítora za rok 2021                   Stiahnuť

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

Výročná správa za rok 2020Stiahnuť
Správa nezávislého audítora za rok 2020Stiahnuť
Dodatok správy nezávislého audítora za rok 2020Stiahnuť

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Výročná správa za rok 2019Stiahnuť
Správa nezávislého audítora za rok 2019Stiahnuť
Dodatok správy nezávislého audítora za rok 2019Stiahnuť