Základné dokumenty

Uznesenie Banskobystrického samosprávneho kraja 140/2019 zo dňa 28.02.2019Stiahnuť
Sociálny podnik pracovnej integrácie
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská BystricaStiahnuť
Register sociálnych podnikovStiahnuť
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikochStiahnuť
Dátum Názov zmluvy Dodávateľ Objednávateľ Suma Stiahnuť
01. 02. 2021 Zmluva o vedení účtovníctva LOPEKO, n.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 450,00 €
09. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 20382,81€
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/4/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
17. 02. 2021 Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 23384,39€
22. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1OB/2021 INOVA FLOOR, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 29656,80 €
26. 02. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 3/2020 Ing Alan Ciompa, Katarína Forgáčová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 700,00 €
26. 02. 2021 Zmluva na dodanie tovaru SLOVNAFT, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 50040,00 €
10. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spojená škola 16080,29 €
24. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Zvolen 667961,76€
01. 04. 2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
21. 04. 2021 Zmluva o dielo č. 4/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná priemyselná škola dopravná 40469,17 €
27. 04. 2021 Rámcová kúpna zmluva TECHNIK - stavba a bývanie s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
05. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 2OB/2021 ELKO BB, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 201919,12€
11. 05. 2021 Zmluva o dielo - DD a DSS Hriňová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Hriňová 16431,67 €
12. 05. 2021 Kúpna zmluva BMTauto s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 7500,00 €
14. 05. 2021 Zmluva o dielo č. ZoD/2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Divadlo Jozefa Gregora Tajovského 48541,86€
17. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 3OB/2021 BRICK, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 27856,10€
17. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 4OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 56632,48€
18. 05. 2021 Zmluva o dielo č. 5OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 21026,30€
25. 05. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o vedení účtovníctva LOPEKO, n.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 700,00€
25. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Jozef Vonderčík
31. 05. 2021 Kúpna zmluva BMTauto s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 16750,00 €
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
31. 05. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/8/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Miloš Mišány
01. 06. 2021 Zmluva o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Sušany 436841,28€
04. 06. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Pavol Medveď
04. 06. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
04. 06. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/9/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Milan Mesarkin
04. 06. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/10/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Jozef Vonderčík
23. 06. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Hriňová 0
13. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 6/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológií 96296,14€
15. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 6OB/2021 REMONTA spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 32269,77€
15. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 7/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola informačných technológíí 32269,77€
18. 07. 2021 Zmluva o dielo č. 7OB/2021 GORBAU, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 99296,14€
13. 08. 2021 Zmluva o dielo č. 8OB/2021 PEPAS spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 18331,85 €
20. 08. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 45234,65
30. 08. 2021 Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
30. 08. 2021 Zmluva o bezpečnostných prvkoch Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
31. 08. 2021 Zmluva o dielo č. 10OB/2021 Vladimír Lamper Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 30307,51€
03. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 9OB/2021 Rolta, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 28380,00€
06. 09. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/11/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Roman Harvan
06. 09. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/12/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Roman Harvan
06. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 02/2021 AABJ, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 25440,00€
10. 09. 2021 Rámcová zmluva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
24. 09. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 8421,12 €
24. 09. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 19319,04€
24. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 11OB/2021 František Trizna Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 15600,00€
24. 09. 2021 Zmluva o dielo č. 12OB/2021 František Trizna Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 6800,00€
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2OB/2021 ELKO BB, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
29. 09. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6OB/2021 REMONTA, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
04. 10. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/13/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Drahomír Ferko
13. 10. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, n.o. 24897,07€
15. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 55471,20€
26. 10. 2021 Zmluva o dielo č. 8/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov Márie 36869,29€
26. 10. 2021 Zmluva o dielo č. 9/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov sociálnych služieb 72282,25€
27. 10. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov sociálnych služieb neuvedená
27. 10. 2021 Zmluva o dielo č. ZoD/3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Divadlo J.G. Tajovského Zvolen 3611,83€
02. 11. 2021 Zmluva o dielo č. 10/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Záhonok, Zvolen 42789,02€
04. 11. 2021 Mandátna zmluva BAXING, spol. s r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 680,00€
08. 11. 2021 Rámcová kúpna zmluva MPL TRADING spol. s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
15. 11. 2021 Zmluva o dielo č. 1/2021EX Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola, Revúca 13074,48€
22. 11. 2021 Zmluva o dielo Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 35506,30€
29. 11. 2021 Zmluva o dielo č. 11/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Záhonok, Zvolen 22161,83€
01. 12. 2021 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Ing. Milota Antalová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 2280,00€
14. 12. 2021 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Sušany neuvedená
24. 11. 2021 Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Lazovná Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 250000,00€
22. 12. 2021 Zmluva č. 2208/2021ODDVP o nájme nebytových priestorov Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 134,55€
24. 01. 2022 Zmluva o úvere č. 24/CC/22 Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 95501,00€
24. 01. 2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 95501,00€
24. 01. 2022 POP pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
24. 01. 2022 Sadzobník poplatkov Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená
24. 01. 2022 Všeobecné obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik neuvedená

VÝROČNÉ SPRÁVY