Základné dokumenty

Uznesenie Banskobystrického samosprávneho kraja 140/2019 zo dňa 28.02.2019Stiahnuť
Sociálny podnik pracovnej integrácie
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská BystricaStiahnuť
Register sociálnych podnikovStiahnuť
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikochStiahnuť
Dátum Názov zmluvy Dodávateľ Objednávateľ Suma Stiahnuť
01. 02. 2021 Zmluva o vedení účtovníctva LOPEKO, n.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 450,00 €
09. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 20382,81 €
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
15. 02. 2021 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely č. MV/4/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Filip Pisár
17. 02. 2021 Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná športová škola 23384,39 €
22. 02. 2021 Zmluva o dielo č. 1OB/2021 INOVA FLOOR, s.r.o. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 29656,80 €
26. 02. 2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 3/2020 Ing Alan Ciompa, Katarína Forgáčová Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 700,00 €
26. 02. 2021 Zmluva na dodanie tovaru SLOVNAFT, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 50040,00 €
10. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 2/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spojená škola 16080,29
24. 03. 2021 Zmluva o dielo č. 3/2021 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik DD a DSS Zvolen 667961,76 €
01. 04. 2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Verejné obstarávanie