REALIZOVANÉ ZÁKAZKY 2020

Slovenský zväz biatlonu 

práce podľa objednávky

PRESCOP s.r.o.

výkopové práce na poruchu káblového vedenia v DETVE

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM, Banská Bystrica

Oprava dlažby v priestoroch jedálne

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM, Banská Bystrica

Maliarske práce

Domov MÁRIE, Banská Štiavnica

Oprava WC

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 

TELOCVIČŇA – rekonštrukcia hygienických zariadení

Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

Oprava a maľovanie priestorov športovej haly a budovy školy

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica 

TELOCVIČŇA – rekonštrukcia hygienických zariadení – sanácia havarijného stavu

Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica 

Oprava a maľovanie priestorov šatní a tried v budove školy

EKO Qelet

Predaj železa

Pink park

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM, Banská Bystrica

Rekonštrukcia podkrovia a strechy v stredisku PRAMEŇ

Špecializované zariadenie Tereza, Hronec

Náter a oprava fasády

Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica 

Oprava a maľovanie priestorov tried v budove školy

MM TRADE SK, s.r.o. – Internát Havranské 3, Banská Bystrica

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena stupačiek

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

Rekonštrukcia dolných priestorov knižnice – bývalá práčovňa DSS SENIUM, Jilemnického 48, Banská Bystrica

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Rekonštrukcia šatní v SO 104, SPŠ JM Banská Bystrica, 2. ETAPA

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, SPŠ JM Banská Bystrica – E1 – 1 Etapa – Blok A2

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY 2019

Alica Budová – fyzická osoba

Demontáž bytového jadra.

Banskobystrický samosprávny kraj

Zadebnenie okien na 2. NP v átriu gymnázia Sekier – Zvolen.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SENIUM, Banská Bystrica

Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča

Maľovanie interiéru.

Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša

Rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Gemersko-malohontské osvetové stredisko

Rekonštrukcia budovy vrátane PD.

Gymnázium Martina Kukučína Revúca

Rekonštrukcia osvetlenia a podlahovej krytiny, výmena PVC podláh.

Gymnázium Sekier – Lipovec

Oprava kanalizačných zvodov.

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Zateplenie a sanácia krovu knižnice.

Polomka – areál správy ciest

Likvidácia buniek.

PRES GREEN, s.r.o.

Výrub drevín pod vysokým napätím – úsek Ľuboriečka a Veľký Krtíš, úsek Pôtor a Veľká nad Ipľom, úsek Trenč a Jelšovec.

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Vymaľovanie malej a veľkej zasadačky, 2. NP.

Skanska SK a.s.

Práce podľa objednávok.

Slovenský zväz biatlonu

Služby pracovníkov podľa požiadaviek správcu NBC Osrblie.

Stredná odborná škola Pod Bánošom

Stajňa – zariadenie pre praktickú výuku starostlivosti o kone, zariadenie pre praktickú výučbu starostlivosti o kone.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

AULA – rekonštrukcia a výmena nábytku. Montáž sedadiel, rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy – Blok A1, NBC Osrblie.

VIAKORP, s.r.o.

Pomocné stavebné práce – ručný výkop a zásyp zeminy.