Rozvojové služby BBSK, s.r.o.

asistent@rozvojovesluzby.sk

Kaštielik Lazovná

Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica č.43

Kaštielik Lazovná ulica

Historická budova na Lazovnej ulici č.43, zo začiatku 20. storočia, sa dočká obnovy a nového využitia. Hoci domáci ju nenazvú inak, ako „kaštielik“, v minulosti slúžila ako materská škola, jasle, či zdravotnícke zariadenie. Od roku 2006 je nevyužívaná a chátra.

V rámci projektu rekonštrukcie, ktorá sa začala 10.02.2023, dôjde ku komplexnej obnove a dostavbe budovy – kraj vybuduje 66 kancelárskych miest, vznikne 19 nových parkovacích miest a verejný priestor so sadovými úpravami a zeleňou.

Realizátor rekonštrukcie:  Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
Celková rozloha areálu: 2 374 m2
Cena:
2 950 000 €
Termín zahájenia: 02/2023
Termín ukončenia: 12/2024

Priebeh prác a aktuálny stav projektu

Apríl 2024

Marec 2024

Január 2024

December 2023

November 2023

September 2023

August 2023

Júl 2023

Máj 2023

Február 2023

Slávnostné zahájenie projektu „Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica“

Pôvodný stav leto 2022

Roky chátrajúci objekt „kaštielika“ na Lazovnej ulici čaká jeho komplexná revitalizácia