Sídlo

Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica

Pracovisko

Lichardova 359/1
977 01 Brezno

Pracovná doba

Pondelok – Piatok
08:00 h – 16:00 h

xxx

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
SWIFT: GIBASKBXt


IČO / DIČ / IČ DPH

IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101

xxx

ORSR

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
Ku dňu: 3.1.2019
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia

Registrácia: Register sociálnych podnikov
Číslo osvedčenia 12/2019_RSP
Ku dňu: 1.6.2019
Druh podniku: Integračný
Zoznam sociálnych podnikov: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html

xxx

Kontakty

Peter Bučko - konateľ
+421948 874 630
p.bucko@rozvojovesluzby.sk
JUDr. Darina Belková - asistentka
+421903 803 502
d.belkova@rozvojovesluzby.sk
Bc. Veronika Predajňová - office manažér
+421948 937 258
office@rozvojovesluzby.sk
Ing. Peter Kováč - stavbyvedúci
+421 948 937 262
p.kovac@rozvojovesluzby.sk

xxx